Aarhus Modermærkeklinik

Aarhus Modermærkeklinik

Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Aarhus Modermærkeklinik

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Aarhus Modermærkeklinik indsamler og anvender dine data samt dine rettigheder. Databehandlingen i klinikken sker i overensstemmelse med gældende lovgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Databeskyttelsesloven.

1. Registrering og opbevaring af oplysninger

Klinikken beder kun om nødvendige og relevante oplysninger for din udredning og behandling. Sundhedspersoner, herunder læger, er omfattet af sundhedsloven og kan indhente disse oplysninger. Oplysninger om dig bliver registreret i din patientjournal. Sundhedspersoner har pligt til at føre journal. Alle patientoplysninger i patientjournalen bliver opbevaret iht. ”Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Det betyder, at din journal opbevares i min. 10 år efter sidste notat.

2. Følgende personoplysninger indsamles og behandles

 • Navn, adresse, e-mail, tlf.
 • Personnummer (anvendes til sikker patient identifikation).
 • Personfølsomme oplysninger, herunder sociale, etniske, arbejdsrelaterede og helbredsoplysninger.
 • Fotos i forbindelse med undersøgelse og behandling af modermærker, hudkræft og andre hudsygdomme, hvor fotodokumentation anvendes i ved kontrol og behandling af dig.

3. Formål

Klinikken behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostik og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner (læger, sygehuse, eller sygehuslaboratorier).
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser, herunder de lovpligtige samt obligatorisk indberetning til Landspatientregistret.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier.
 • Afregningsformål.

4. Videregivelse af oplysninger:

Ansatte har tavshedspligt jf. Sundhedslovens kap. 9. Oplysninger om dit helbred må ikke udveksles uden dit samtykke. Klinikken beder om dit samtykke til udveksling af helbredsforhold til relevante instanser vedr. dit behandlingsforløb. Det kan være

 • Praktiserende læge eller speciallæge
 • Offentlige sygehuse
 • Forsikringsselskaber
 • Læger/hospital
 • Patient Sikkerhedsstyrrelsen
 • Kvalitetssikring og registrering

5. Datasikkerhed

Aarhus Modermærkeklinik har iværksat tekniske foranstaltninger, som beskytter dine personoplysninger mod uvedkommende adgang. Klinikken har iværksat

 • IT-system med adgangsstyring baseret på bruger Id og personligt password.
 • Kryptering af datatransmission og lagring.
 • Back up og genetablering, krypteret.

Aarhus modermærkeklinik anvender kun IT-systemleverandører/dataansvarlige/databehandlere, som arbejder i EU/Eøs.

Helkropsfotografering af modermærker foregår på separat apparat udenom server og med krypteret back-up. 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end behandling gælder højst 1 år. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte klinikken og bede om det.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Yderligere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte klinikken. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7. Brug af cookies

Der anvendes ikke Cookies på hjemmesiden.

8. Ansvarlig

Caroline Carøe er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger: 

Hudlæge Caroline Carøe – Aarhus Modermærkeklinik
Hundkærvej 9
8530 Hjortshøj
CVR: 43891964
Telefon: +45 30228968
info@aarhusmodermaerkeklinik.dk